Zasady obowiązujące podczas inwentaryzacji

Przeprowadzanie inwentaryzacji ma na celu sprawdzenie stanu księgowego zasobów majątkowych ze stanem faktycznym i naprawienie wszelkich nieprawidłowości. Podczas inwentaryzacji obowiązują ważne zasady, których się trzymanie zapewnia właściwe jej przeprowadzenie. Pierwsza zasada dotyczy kompletności wszystkich zasobów. Arkusz inwentaryzacji powinien zawierać wszystkie elementy, które są kontrolowane. Druga to zasada dokładności. Polega na ścisłym poddaniu kontroli majątku wraz ze szczegółowym identyfikowaniem produktów. Trzecia to zasada zamkniętych drzwi. W trakcie inwentaryzacji dostęp do zasobów majątkowych mogą mieć tylko osoby upoważnione. Należy uniemożliwić komukolwiek dokonanie zmian w stanie faktycznym majątku w trakcie inwentaryzacji. Zasada jednokrotności mówi, że każdy ze składników majątku może być ujęty w dokumentach inwentaryzacyjnych tylko jeden raz. Zasada uczestnictwa osób materialnie odpowiedzialnych mówi, że te osoby powinny być obecne przy inwentaryzacji, ale nie mogą być członkami komisji. Szóstą jest zasada ograniczonego zaufania oznacza, że do dokumentów należy wpisać zastany stan faktyczny. Nie wolno go dostosować do wartości księgowej. Ostatnia to zasada zaskoczeni, którą stosuje się wraz z ograniczonym zaufaniem do osób odpowiedzialnych materialnie. Polega na przeprowadzaniu inwentaryzacji poza ustalonym terminem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.