Przychody osiągane przez jednostkę gospodarczą

Każda działalność gospodarcza zostaje zakładana w pewnym celu. Najczęściej jest to osiąganie przychodów i zysku. Aby jednak zysk był możliwy do osiągnięcia przychody muszą być wyższe niż poniesione koszty. Przychody jednostki gospodarczej możemy podzielić na cztery główne kategorie. Pierwsza z nich to przychody ze sprzedaży. W zależności od tego, jaką działalność prowadzimy i co sprzedajemy mogą to być przychody ze sprzedaży towarów w przedsiębiorstwie handlowym. Przedsiębiorstwo produkcyjne może osiągać przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych. Wszystkie mogą dodatkowo mieć przychody ze sprzedaży materiałów. Inny rodzaj przychodów to przychody operacyjne niezwiązane z działalnością podstawową, czyli niezwiązane ze sprzedażą. Należą do nich między innymi przychody od innych jednostek, jako otrzymane kary na przykład za nieterminową dostawę materiałów. Trzecia grupa przychodów to przychody finansowe. Jak sama nazwa wskazuje będą miały związek z finansową działalnością każdego przedsiębiorstwa. Należą do nich na przykład odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Czwarta kategoria to zyski nadzwyczajne. Zaliczamy do nich te wszystkie sytuacje, które nie były przewidziane w przedsiębiorstwie, a które zwiększyły osiągnięte przychody. Są to na przykład przychody z likwidacji zdarzeń losowych, takie jak odszkodowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.