Procedury księgowe w firmie

Księgowość, z racji swojej dbałości o szczegóły, wymaga wprowadzenia dosyć restrykcyjnych procedur, związanych z wydatkami czy z wystawianiem faktur. Staje się to konieczne zwłaszcza w przypadku dużych firm i korporacji, gdzie faktury są dokumentem na poniesione wydatki w różnych częściach firmy. I tak warto wprowadzić rozgraniczenie, kto może dokonywać zakupów i do jakiej kwoty, aby ten zakup mógł być udokumentowany wystawioną fakturą. Posiadacze służbowych kart kredytowych zwykle muszą się rozliczyć ze swoich wydatków w chwili, gdy firma dostanie rozliczenie karty kredytowej. Wówczas każdy wydatek, za który zapłacono służbową kartą, musi zostać skrupulatnie opisany z uwzględnieniem nie tylko miejsca, ale i celu poniesienia wydatku. Wszelkie faktury muszą być opisane, następnie w postaci zestawienia zbiorczego z opisem powinny zostać podpisane przez dyrektora danego działu. Tak zatwierdzone wydatki mogą być dodatkowo podpisywane przez dyrektora pionu albo wiceprezesa, odpowiedzialnego za dany dział. Rozliczenia trafiają następnie do księgowości, gdzie ponownie są sprawdzane pod względem merytorycznym i fiskalnym. Wprowadzenie dodatkowych poziomów zatwierdzania płatności powoduje, że termin zapłaty, zdefiniowany na 7 dni od momentu wystawienia faktury, rzadko kiedy jest w praktyce dotrzymywany.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.