Księgowość w organizacjach pozarządowych

Organizacje pozarządowe, powszechnie zwane ngo, powstają jako fundacje czy stowarzyszenia i z założenia mają pomagać innym, chociaż najczęściej nie prowadzą działalności gospodarczej. Dlatego ich księgowość jest nieco inna niż w tradycyjnie ujętej firmie. Nawet organizacja, która się utrzymuje tylko ze składek członkowskich, musi prowadzić pełną księgowość z planem kont. Prawo reguluje jedynie konieczność prowadzenia rozliczeń księgowych, natomiast nie precyzuje, kto to powinien robić, zatem w ngo możliwa jest sytuacja, że księgowością zajmuje się wolontariusz albo jakaś inna osoba, nawet dyrektor zarządzający czy prezes. Wśród dokumentów księgowych należy przechowywać zarówno otrzymane faktury czy rachunki za zakup usług czy konkretnych produktów, ale także i rachunki wystawione przez daną organizację, raporty kasowe, jeśli dokonywane są jakieś operacje finansowe oraz różne dokumenty wewnętrzne, na przykład listy płac. Rachunkowość jest nieco bardziej obszernym działem, i w jej skład wchodzi między innymi księgowość. Środkami trwałymi w ngo, które podlegają konieczności rejestrowania, są między innymi nieruchomości, maszyny, sprzęt biurowy, ale także prawa do mieszkania czy nieruchomości. Nie ma konieczności prowadzenia ewidencji wyposażenia, pod warunkiem, że jego wartość przekracza 1500 złotych. Tę kwestię rozstrzyga jedno z rozporządzeń Ministra Finansów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.