Księgowość czyli buchalteria

Przestarzałe określenie księgowości to buchalteria. Księgowość to część rejestracyjna rachunkowości. O ile księgowości można się nauczyć na krótkich kursach, które przedstawiają podstawowe informacje z zakresu księgowości, podają podział na aktywa i pasywa i pozwalają je w praktyce określić, o tyle rachunkowość jest jednym z przedmiotów na studiach czy w profilowanych liceach, który trwa co najmniej kilka semestrów. W związku z tym, że księgowość zajmuje się dokumentami i rozliczeniami, to właśnie księgowe muszą nieustannie aktualizować swoją wiedzę o nowe informacje. Do najczęściej się zmieniających zdarzeń należy zaliczyć zarówno stawki podatków, także tych zagranicznych, jak i wysokość składek na ubezpieczenie społeczne. Wszystkie te wartości, po otrzymaniu odpowiednich dokumentów przez księgowość, obciążają wybrane konta księgowe firmy. Z księgowością bardzo często łączy się także controlling, który zwraca porównywalnie dużą uwagę na prawidłowość prowadzonych rozliczeń. Do księgowości tworzone są specjalne programy komputerowe, które w maksymalnym stopniu ułatwiają wykonywanie wszelkiego rodzaju rozliczeń, zarówno z kontrahentami, jak i z właściwymi urzędami – urzędem skarbowym czy ZUS. Nowoczesne programy mają specjalne nakładki dla głównych księgowych, którzy ponoszą większą odpowiedzialność za działania księgowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.