Księgowość czy rachunkowość

W ujęciu potocznym księgowość i rachunkowość to jedno i to samo. Oznacza to, że podlegają one tym samym prawom, które regulują rynek i działalność gospodarczą. Jednym z tych praw jest konieczność tworzenia rozliczeń i bilansów, tworzone na podstawie prawa bilansowego. W skład rachunkowości wchodzi rachunkowość zarządcza i rachunkowość finansowa. W większości firm, działających na rynku polskim, dosyć dokładnie się rozdziela kompetencje dyrektora finansowego i głównego księgowego, chociaż w praktyce ich zakres obowiązków może się w większości pokrywać, to jednak dyrektor finansowy ponosi odpowiedzialność nie tylko za prawidłowe rozliczenia księgowe w postaci wpływów i wypływów na rachunki firm, ale także tworzy bilanse, rozliczenia roczne i okresowe, oraz okresowe raporty. Pomaga także w tworzeniu planów finansowych na przyszłość, a ten zakres odpowiedzialności już głównego księgowego nie dotyczy. Częścią wspólną rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej tworzy rachunek kosztów. W firmie obowiązkowo musi powstać zakładowy plan kont, który powinien być spójny z polityką prowadzoną w firmie. Chodzi o ustalenie kont księgi głównej, zdefiniowanie, co będzie księgowane i w jaki sposób, ustala się także, czy będą konta pomocnicze, a jeśli tak, to czemu mają służyć i jaki będzie sposób powiązania pomiędzy księgą główną i księgami pomocniczymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.