Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa

Rzeczą najzupełniej normalną w każdym przedsiębiorstwie jest ponoszenie kosztów prowadzenia działalności. Sytuacją pozytywną jest, gdy te koszty są mniejsze od przychodów. Tylko wtedy jest osiągany zysk. W przeciwnym wypadku, gdy koszty są wyższe od przychodów, przedsiębiorstwo ponosi stratę. To nie jest zadowalający wynik finansowy. W zależności od rodzaju, charakteru i specyfikacji działalności gospodarczej możemy ponosić różne koszty. Ale rozróżnienie na kategorie główne jest takie samo. Występują cztery główne rodzaje kosztów. Pierwsze to koszty z działalności podstawowej. Mają związek z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Ponoszone są one także przez inne przedsiębiorstwa. Innym rodzajem kosztów są koszty operacyjne. Są one niezwiązane z głównym profilem działalności, ale konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania. Zaliczamy do nich na przykład kary, które należy zapłacić innym jednostkom za nieterminową dostawę i tym podobne. Trzeci rodzaj to koszty finansowe. Mają związek ze środkami pieniężnymi. Dlatego należą do nich różnego rodzaju odsetki, które musimy zapłacić innym jednostkom. To na przykład odsetki od kredytu. Ostatnia kategoria kosztów to straty nadzwyczajne. Nazwa wskazuje, że występują tylko w sytuacjach losowych, takich jak powódź, pożar i wiążą się ze znaczną utratą majątku firmy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.