Jak zostać księgowym

Księgowy zajmuje się gównie prowadzeniem ksiąg rachunkowych, gromadzi wystawione faktury i rachunki oraz zapewnia terminowość wpłat składek na ubezpieczenia społeczne oraz terminowo uiszcza należne podatki. Kontaktem z bankami w imieniu firmy zajmuje się raczej główna księgowa. Jakie cechy powinna posiadać osoba, która chciałaby zostać księgowym? Księgowymi zostają osoby, które ukończyły odpowiednie kierunki na studiach – finanse, rachunkowość, itp. Z racji tego, że powstaje w Polsce coraz więcej centrów finansowych, które przejmują rozliczenia księgowe różnych firm, nie tylko prowadzących działalność na polskim rynku, coraz częściej księgowym przydaje się znajomość języków obcych. Księgowy jest potrzebny w każdej firmie, zarówno prywatnej, jak i państwowej, dlatego możliwości na zatrudnienie są naprawdę olbrzymie. Początkujący księgowy zwykle prowadzi rejestr faktur, sprawdza poprawność ich opisania i zajmuje się podstawowymi działaniami z zakresu księgowości, np. przygotowuje okresowe raporty z obrotów w magazynach. Przydaje się tutaj z jednej strony skrupulatność i dokładność, ale ta praca wymaga nie tylko miłości do cyferek, wymaga również kontaktów z innymi ludźmi, którzy bardzo często nie będą w stanie zrozumieć, dlaczego taki czy inny opis wydatków powoduje, że firma traci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.