Wieś i jej ekonomia

W Polsce coraz częściej można spotkać dwa rodzaje wsi. Pierwszy to te wioski, w których nic się nie dzieje i zostały całkowicie zapomniane przez świat. Mieszkają w nich przede wszystkim rodziny rolnicze, których finanse skupiają się na zyskach z własnego gospodarstwa rolnego. Drugi rodzaj wsi, to te, które odbiegają od stereotypu wiejskości, a bardziej stały się sypialniami miast. Oznacza to, że mieszkają tam osoby o dosyć znaczących wpływach, którzy wybrali owe miejsce na swój rodzinny dom. Takich wsi jest chyba najwięcej. Skupione wkoło miast pozwalają na posiadanie dobrej pracy. Z tego względu ekonomia takich wsi jest całkiem niezła. Oczywiście w takich miejscowościach jest niewiele, bo dwa czy trzy gospodarstwa rolne, które uprawiają sami właściciele. Reszta osób to ci, których można nazwać nowymi mieszkańcami. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła takim osobom na zakup działki i budowę domu. Problematyka ekonomii wiejskiej przedkłada się na gminne statystyki. Jest to przede wszystkim wysokość podatków za grunty, które zobowiązani są płacić właściciele domów i ziem. Komfort mieszkania w okolicach miast jest bardzo preferowany, ponieważ można wówczas liczyć na perspektywy znalezienia wymarzonej pracy. Oczywiście najwięcej takich wsi znajduje się na Ziemiach Zachodnich naszego kraju, z powodu na historię tego terenu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.