Skąd uzyskać fundusze na założenie firmy

Wspaniale jest być właścicielem przedsiębiorstwa, które świetnie prosperuje, przynosi duże zyski i ma perspektywę wspaniałego, dalszego rozwoju. Aby jednak było to możliwe, należy wykonać pierwszy krok: założyć taką firmę. Na pewno ważniejszymi elementami, które przyczynia się w okresie późniejszym do wspaniałego rozwoju firmy, są: dobry pomysł na prowadzenie określonego biznesu oraz uzyskanie odpowiednich funduszy na start, czyli chociażby na tak prozaiczne sprawy jak wynajęcie lokalu oraz zakup podstawowego wyposażenia, jak sprzęt biurowy czy komputer z odpowiednim oprzyrządowaniem. Jeśli jesteśmy osobą bezrobotną, możemy zdobyć pieniądze na start na dwa sposoby: korzystając z pieniędzy unijnych w ramach programu Kapitał Ludzi – możemy z tego tytułu uzyskać fundusze nawet w wysokości do 40 tysięcy złotych, należy mieć jednak znakomity pomysł na biznes oraz być w grupie ludności, która jest preferowana tym programem. Inna możliwość to uzyskanie finansowego wsparcia, oczywiście bezzwrotnego, z urzędu pracy (konieczny status osoby bezrobotnej przez określony czas oraz inne warunki) – możemy w ten sposób uzyskać dotację w wysokości około 21 tysięcy złotych (ta kwota zwiększa się, w zależności od średniego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w naszym kraju). Istnieje też fundusz pożyczkowy, jednak jest to mniej korzystna forma, bowiem pożyczone pieniądze należy zwrócić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.