Podatek Belki – czy można go uniknąć?

Od chwili wprowadzenia opodatkowania od dochodów kapitałowych posiadacze oszczędności stali się bardziej powściągliwi w inwestowaniu, szczególnie większych kwot. Podatek od dochodów kapitałowych pobierany jest od kwoty odsetek od każdej operacji kapitałowej po jej zakończeniu. Kwota ta jest zaokrąglana do jednego złotego, więc kwoty niższe niż pięćdziesiąt groszy nie podlegają opodatkowaniu. Ekonomiści jednak opracowują różne sposoby na uniknięcie lub odroczenie zapłacenia podatku „belkowego”. Odroczenie zapłacenia podatku można uzyskać inwestując w tak zwane fundusze parasolowe, które przekazują sobie wzajemnie aktywa, zaś podatek pobierany jest dopiero po zakończeniu ostatniej transakcji. Jedną z możliwości jest również inwestowanie w fundusze działające na innych rynkach światowych (na przykład w Luksemburgu), gdzie nie podlegają opodatkowaniu. Interesującą ofertę przygotowało też większość towarzystw ubezpieczeniowych, które proponują polisę ubezpieczeniową, która uprawnia posiadacza do zwrotu wpłaconej kwoty z dodatkiem pewnej ustalonej kwoty (której wysokość odpowiada w istocie wysokości oprocentowania na lokacie w większości banków). Natomiast wiele banków oferuje swoim klientom lokaty bankowe oraz rachunki oszczędnościowe, z kapitalizacja odsetek nim osiągną one kwotę predestynującą do pobrania podatku „belkowego”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.