Kiedy warto rozpocząć działalność gospodarczą

Jeśli zakładamy działalność gospodarczą, a nie zatrudniamy pracowników, czyli jesteśmy – można powiedzieć – firmą jednoosobową, nasze obowiązkowe płatności na rzecz państwa, poza oczywiście podatkiem należnym do zapłaty, wyniosą około 900 złotych. Złożą się na to składka zdrowotna, składka emerytalno – rentowa oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Możemy jednak płacić o wiele mniejsze składki, jeśli przed okres 5 lat, poprzedzających datę założenia działalności, nie prowadziliśmy pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej właśnie sytuacji nasze całkowite płatności względem państwa, znów poza należnymi podatkami, wyniosą jedynie około 370 złotych. Państwo stworzyło taką regulację prawna jako zachętę do tworzenia małych firm, celem zwalczania bezrobocia i pobudzenia Polaków do prywatnej inicjatywy. Warto jest wiedzieć, że zakładając działalność gospodarczą właśnie na tych preferencyjnych warunkach, nie róbmy tego z dniem 1-szym danego miesiąca, lepiej założyć działalność na przykład 2-go dnia miesiąca. Wtedy poza skorzystaniem z okresu 24 miesięcznego obniżonych składek na ZUS, zyskamy praktycznie jeszcze jeden dodatkowy miesiąc niższych płatności. Jak pokazują statystyki, od czasu powstania tego udogodnienia dla przedsiębiorców, bardzo wielu naszych rodaków korzysta każdego roku z możliwości obniżonych płatności składek do ZUS-u.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.