Jak otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności

Nasze państwo zachęca do większej aktywności gospodarczej Polaków, miedzy innymi w tym celu powstało udogodnienie, że osoba, która przez ostatnie 5 lat nie prowadziła działalności gospodarczej pozarolniczej, po założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej przez okres 24 miesięcy płaci znacznie obniżone składki na ubezpieczenie społeczne, składki zdrowotne i inne – w sumie zamiast 900 złotych miesięcznie składki takie wyniosą około 370 złotych. Jednak nawet w takiej sytuacji ciężko jest założyć firmę, nie posiadając na początek odpowiedniej kwoty pieniędzy. Również w takiej sytuacji możemy liczyć na pomoc państwa. Jeżeli jesteśmy osobą bezrobotną przez określoną ilość czasu (zazwyczaj jest to 6 miesięcy), można ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Preferowani w tej kwestii będą: kobiety, zwłaszcza te, które urodziły dzieci i chcą powrócić na rynek pracy, długotrwale bezrobotni, osoby po 50 tym roku życia. Dotacja z urzędu pracy wynosi obecnie około 21 tysięcy złotych, kwota ta jest co roku rewaloryzowana. Aby była to dotacja bezzwrotna, warunkiem jest miedzy innymi prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej przez jeden rok od czasu otrzymania dotacji. Oczywiście należy się po roku rozliczyć z tego, jak wydaliśmy otrzymane pieniądze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.