Ekonomia – sposoby na równowagę gospodarczą

Równowaga gospodarcza to stan pożądany w przypadku każdej gospodarki, zarówno krajowej jak i międzynarodowej. W praktyce równowaga gospodarcza oznacza stan, w którym stosunek podaży do popytu się równoważy. W rzeczywistości stan taki zdarza się niezwykle rzadko. W latach gospodarki socjalistycznej problemem gospodarki krajowej była na co dzień zbyt mała podaż wszystkich produktów. Aktualnie przeważnie podaż wszelkich produktów znacznie przekracza popyt, stąd producenci inwestują w reklamę, promocję i informację na temat swoich produktów. Jednak fakt ten, który ma wpływ na sytuację pojedynczych przedsiębiorstw w planie globalnym ma wpływ również na gospodarkę krajową. Celem wyrównania stosunku podaży do popytu na rynku krajowym stosuje się zacieśnianie stosunków międzynarodowych, to znaczy eksport i import. Nadmiar produktów, na które nie ma popytu eksportuje się na rynki zagraniczne, gdzie spodziewany jest zbyt. Natomiast brakujące produkty, na które na danym rynku jest zapotrzebowanie są importowane z rynków zagranicznych, gdzie ich podaż jest większa. Przywracanie równowagi gospodarczej to często priorytet również dla polityków. Ci postulują wprowadzanie blokad dla importu poszczególnych produktów z za granicy tak, aby nie zarzucać rynku i nie powodować zbyt dużej podaży i konkurencji dla krajowych produktów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.