Dotacja z urzędu pracy na założenie firmy – czy podlega zwrotowi

Jeśli planujemy założyć własną firmę, a jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (przez okres co najmniej 6 miesięcy) i w dodatku w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziliśmy żadnej działalności nie związanej z rolnictwem, możemy ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy na założenie własnej firmy – kwota dofinansowania wynosi około 21 tysięcy złotych. Oczywiście aby otrzymać takie dofinansowanie, trzeba przedstawić w urzędzie biznesplan oraz przedstawić, na co zamierzamy wydać ewentualną dotację. Warunkiem nie zwrócenia tej kwoty jest to, aby przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzić firmę właśnie o takim profilu, jak podaliśmy we wniosku o przyznanie dotacji. Należy tez po tym okresie czasu rozliczyć się szczegółowo z urzędem z pieniędzy, które otrzymaliśmy w postaci dotacji. Jeżeli urząd pracy uzna, że wydaliśmy otrzymaną dotację zgodnie z pierwotnym założeniem, cała kwota nie podlega zwrotowi. Co więcej, nie musimy od otrzymanej dotacji w ogóle płacić podatku, tak więc wypełniając PIT-y za dany rok, nie umieszczamy w ogóle w nich przedmiotowej dotacji. Możemy nawet część tych środków odjąć od dochodu, wykazując je jako koszty uzyskania przychodu, jeżeli część z tej kwoty była przeznaczona na przykład na zakup sprzętu biurowego, maszyn, usługi księgowe albo też był to koszt rozmów telefonicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.