Czy przepisy w Polsce są przyjazne dla przedsiębiorców

Od lat słyszymy, że przedsiębiorcy w naszym kraju napotykają liczne przeszkody, które utrudniają im prowadzenie biznesu, co jest zupełnie bez sensu. Z kolei kolejne ekipy rządzące krajem zapewniają, iż wiedzą o tych utrudnieniach i robią wszystko, by znieść te bariery i ograniczenia w swobodnym rozwoju przedsiębiorczości. Jednak do chwili obecnej wiele jest jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie, jaskrawym przykładem jest choćby fakt, że w naszym kraju jest kilkadziesiąt różnych instytucji kontrolnych, z których każda ma prawo skontrolować każdego przedsiębiorę i nałożyć na niego kary, często przekraczające granice możliwości przedsiębiorcy i nawet zdrowego rozsądku. Kolejne utrudnienie to comiesięczne raportowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące potrąceń dla pracowników składek na poszczególne rodzaje ubezpieczenia społecznego. Paradoksem jest kilkukrotne płacenie tej samej składki zdrowotnej – jeśli na przykład ktoś zatrudniony jest na etacie w firmie, a dodatkowo otworzył swoja firmę, musi dodatkowo płacić składkę zdrowotną – a przecież otrzymuje za to takie samo świadczenie. Co jest ciekawe – w przypadku posiadania na przykład pięciu rodzajów działalności, a więc pięciu firm, przedsiębiorca obowiązany jest co miesiąc opłacać pięć składek zdrowotnych, jakby za karę, że jest tak przedsiębiorczy. Przedstawiciele ZUS-u kwitują to krótko – solidarność społeczna wymaga płacenia składki zdrowotnej w ten sposób i wszystko.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.