Założenie spółki europejskiej

Zakładając spółkę europejską działalność gospodarczą możemy prowadzić na terenie wszystkich dwudziestu siedmiu krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zalecana jest taka forma organizacyjno-prawna wówczas, gdy zamierzamy prowadzić międzynarodową działalność gospodarczą o dużym zasięgu. By przypadkowi przedsiębiorcy nie korzystali z takiej formy prawnej wprowadzono wymóg zebrania wysokiego kapitału początkowego, który w tym przypadku wynosi aż sto dwadzieścia tysięcy euro. Przy takiej formie naszej działalności gospodarczej mamy zdecydowanie większe przebicia się ze swoimi produktami i usługami. Z pewnością prędzej zostaniemy zauważeni na obcych rynkach prowadząc spółkę europejską, niż przy okazji na przykład spółki cywilnej. Warto o tym pomyśleć, jeśli chcemy zostać zauważeni na większych i bardziej interesujących rynkach. Prowadząc spółkę europejską posiadamy możliwość dokonywania fuzji z innymi podmiotami gospodarczymi na korzystnych warunkach. Na takich spółkach ciąży oczywiście wymóg prowadzenia pełnej księgowości, lecz można ją prowadzić zarówno w euro, jak i złotówkach. Bardzo ważne w tym przypadku, że nie trzeba utrzymywać sieci spółek zależnych w krajach, w których działamy, co znacząco obniża koszty związane z organizacją struktury przedsiębiorstwa. Krajowi przedsiębiorcy coraz częściej zakładają firmy za granicą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.