Zakładanie spółki jawnej

Jedną z najchętniej wybieraną formą organizacyjno-prawną działalności gospodarczej jest spółka jawna. Przesłankami do założenia tego rodzaju działalności jest chęć prowadzenia własnej firmy, a także możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa na niewielką skalę. Do prowadzenia takiej spółki osobowej potrzebni nam będą zaufani współpracownicy. Wspólników do spółki jawnej lepiej dobierać z rozmysłem, ponieważ w tym rodzaju działalności gospodarczej za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiadają wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem, poza tym wierzyciel może dowolnie wybrać, z majątku, którego wspólnika będzie w pierwszej kolejności dochodził roszczeń. Spółka jawna posiada jednak także wiele zalet, wśród nich z pewnością trzeba wymienić fakt, że umowa spółki jawnej może być w dowolny sposób ustalana. Dodatkowo zakładając spółkę jawną nie zachodzi konieczność gromadzenia kapitału zakładowego. Ta spółka osobowa może być reprezentowana przez każdego ze wspólników, w umowie spółki jawnej można nawet niektórych wspólników z kwestii związanych z reprezentowaniem spółki. Zazwyczaj spółki jawne zakłada się by prowadzić niewielkie działalności gospodarcze, przy niewielkich obrotach istnieje szansa na uniknięcie zapłaty podatku dochodowego od towarów i usług. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.