Zakładanie firmy dzięki dotacji z EFS

Brak środków finansowych bywa często jedyną przeszkodą w założeniu własnej firmy. Pomimo, że pomysł na własny biznes wydaje się doskonały, zdobycie niezbędnych funduszy na jego realizację dla wielu osób jest niemożliwe. Dzięki pojawieniu się projektu Kapitał Ludzki, część z tych osób, które dotychczas jedynie nieśmiało marzyły o własnej firmie, ma szansę na urzeczywistnienie swoich pragnień. Projekt bowiem zakłada wsparcie dla ludzi młodych, czyli tych do 25 roku życia, a także dla osób znajdujących się w grupie 45 lat i więcej. Beneficjentem, który odpowiada za przyznanie środków finansowych jest najczęściej Wojewódzki Urząd Pracy. Kwota jednorazowej dotacji jest stosunkowo wysoka, ponieważ może wynosić nawet 40 tysięcy złotych. Dodatkowo program przewiduje wsparcie w okresie 6 lub nawet 12 miesięcy. Polega ono w głównej mierze na doradztwie, ale przewiduje również wsparcie finansowe. Co więcej, aby starać się o taką dotację, nie ma potrzeby figurowania jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy. Najważniejsze jest jednak to, że aby otrzymać fundusze na własną działalność gospodarczą, nie ma konieczności posiadania własnego wkładu finansowego. W przypadku decyzji odmownej ze strony Beneficjenta rozpatrującego wniosek, osoba ubiegająca się o dotację ma prawo odwołać się od decyzji komisji, która ją podjęła.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.