Wysokość kapitału zakładowego

W kilku formach działalności gospodarczych przepisy prawne wymagają od przedsiębiorców zgromadzenia kapitału zakładowego. Wysokości są różne w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Wśród spółek osobowych, tylko spółki komandytowo-akcyjne muszą gromadzić kapitał początkowy a wynosi on w tym przypadku pięćdziesiąt tysięcy złotych. Na obu spółkach kapitałowych ciąży wymóg posiadania kapitału początkowego. Jeśli chodzi o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to wynosi on pięć tysięcy złotych, z kolei w spółkach akcyjnych kapitał podstawowy sięga aż stu tysięcy złotych. Gdy nosimy się z zamiarem założenia spółdzielni europejskiej, również powinniśmy się liczyć z koniecznością zebrania trzydziestu tysięcy euro. Największym kapitałem muszą się wykazać wspólnicy w spółkach europejskich, bo aż w wysokości stu dwudziestu tysięcy euro. Wszystkie uregulowania w kwestiach posiadanych kapitałów zakładowych zawarte są w kodeksie spółek handlowych. Spółki z dużym kapitałem początkowym cieszą się zdecydowanie większą wiarygodnością wśród innych podmiotów gospodarczych i instytucji bankowych. Jest to z pewnością świetna informacja dla przedsiębiorców starających się o pozyskanie dodatkowego inwestora, albo przy staraniach o kredyt inwestycyjny, albo odnawialny kredyt obrotowy na rachunku bieżącym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.