Wniosek o kredyt technologiczny

Z inicjatywy strony rządowej od kilku lat osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wnioskować o kredyt technologiczny. Jest to inne zobowiązanie kredytowe od dotychczas znanych przedsiębiorcom, w porównaniu z kredytami inwestycyjnymi czy preferencyjnymi kredytami wypada zdecydowanie okazalej pod wieloma względami. Pierwszą istotą różnicą jest podmiot, który udziela takich kredytów. Przy kredytach preferencyjnych i inwestycyjnych kredytów udzielają komercyjne banki, zaś przy kredytach technologicznych takich kredytów udziela bank gospodarstwa krajowego. Minusem takiej formy kredytowania jest konieczność posiadania wysokiego wkładu własnego. Gdy przy kredytach inwestycyjnych wymóg wkładu własnego rzadko przekracza dziesięć procent, tak przy okazji kredytów technologicznych wynosi on aż dwadzieścia pięć procent. Dla wielu przedsiębiorców jest to zdecydowanie za dużo, biorąc pod uwagę koszt wdrożenia nowych technologii innowacyjnych rozwiązań do przedsiębiorstwa. Głównym celem stawianym przed tą inicjatywą państwową jest aktywizacja przedsiębiorców w kwestiach inwestycji w nowe technologie, bez których nie może być mowy o szybkim rozwoju krajowej gospodarki. Otrzymanie kredytu technologicznego nie pociąga za sobą obowiązku zwiększenia limitu zatrudnienia. Istnieje nawet szansa umorzenia części kredytu w szczególnych sytuacjach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.