Własna firma – zobowiązania wobec pracowników

Jeśli zdecydujemy się na otwarcie własnej firmy, najczęściej wiążę się to z zatrudnieniem pewnej ilość ludzi. Jak wiadomo bywają zatrudniane także kobiety. I tu sprawa może się nieco komplikować, bo wiadomo, że kobieta jak to kobieta, może w każdej chwili zajść w ciąże. W związku z jej stanem błogosławionym na pracodawcę nałożone są liczne ograniczenia. Trzeba wiedzieć, że prawo pracy w bardzo znaczący sposób chroni kobiety ciężarne. Pierwszym ograniczeniem w tym względzie, jakie spotka właściciela firmy jest niemożność zwolnienia takiej kobiety z pracy. Tego typu pracownice podlegają szczególnej ochronie. Ochrona ta dotyczy tych kobiet, które są zatrudnione w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony oraz umowy o pracę na czas określony. Wyjątek stanowi jedynie umowa na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. Jeśli wystąpi taka sytuacja, że kobieta jest zatrudniona w ramach umowy na czas określony albo też na czas wykonywania jakiegoś określonego zajęcia albo na okres próbny, który jednak przekroczył jeden miesiąc i umowa ta miałaby być rozwiązana po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca zobowiązany jest ją przedłużyć aż do dnia porodu. Jeśli w jakiś sposób naruszymy to prawo możemy być pewni, że poniesiemy bardzo surowe konsekwencje. Sprawa taka może trafić do sądu i właściwie nie mamy żadnych, choćby najmniejszych szans na wygraną. Jednak, istnieją także sytuacje, w czasie których możliwe jest zwolnienie kobiety w ciąży, nawet mimo zakazu. Chodzi między innymi o zwolnienie dyscyplinarne. Muszą jednak wtedy wystąpić dobre przyczyny, które uzasadniają taką umowę, a co więcej musi wyrazić na to zgodę także związek zawodowy, który opiekuje się taką kobietą. Drugą możliwość zwolnienia mamy wtedy, kiedy ogłosimy upadłość albo likwidację naszej firmy. Wtedy to nazywamy to wypowiedzeniem. Jednak i tu jest kruczek, bo jako właściciele i pracodawcy jesteśmy zobowiązani do poszukania ciężarnej innego miejsca pracy, tak jakbyśmy sami nie mieli wtedy wystarczającej ilości problemów. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, kobiecie do dnia porodu będzie przysługiwał zasiłek równy zasiłkowi macierzyńskiemu. Tak więc, powinniśmy dwa razy się zastanowić, zanim w ogóle przyjmiemy do pracy kobietę w ciąży.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.