Własna firma pomysłem na swoją przyszłość

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiło się sporo propozycji dla ludzi chcących otworzyć własną firmę, czyli wziąć sprawy w swoje ręce. Wiele osób, szczególnie w wieku średnim nie jest zadowolonych ze swojej dotychczasowej pracy, lub po redukcjach etatów w zakładach pracy nie może po prostu znaleźć kolejnego zatrudnienia. Na podstawie unijnych przepisów stworzono wiele biur informacyjnych, w których przedstawiane są różne programy dla osób poszukujących nowych możliwości, głównie skierowanych do tych, którzy chcą założyć własną firmę i uzyskać dotację. Samozatrudnienie jest doskonałym pomysłem na swoja przyszłość, mając własną firmę jesteśmy zależni sami od siebie i od swoich pomysłów na prowadzenie działalności. Jakie są podstawowe założenia prowadzące do uzyskania dotacji? Programy unijne skierowane są głównie do osób bezrobotnych, nie pracujących aktywnie, oraz do pracujących, którzy maja niebanalny, innowacyjny pomysł na swoja działalność. Preferencje mają osoby do 25 roku życia – dla kobiet nie ma określonego limitu wiekowego. Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku rekrutacyjnego w określonym terminie. Punktacja określona w tym dokumencie daje nam możliwość przejścia do kolejnego etapu konkursu i zajęcia określonej pozycji w rankingu starających się o dotację. Można otrzymać dodatkowe punkty za propozycję działalności oczekiwanej w danym regionie. Zgłaszających swój udział w konkursie jest z reguły dużo więcej niż możliwości dotacji, swój projekt i biznes plan należy więc przygotować z należytą starannością. Zwycięzcy tego typu konkursów, mogą uzyskać dotacje w wysokości maksymalnie 40 tys. złotych, co powinno zaspokoić koszty uruchomienia jedno lub dwuosobowej firmy. Jeżeli dodatkowo firma nie potrzebuje odrębnego lokalu na swoją siedzibę, można się skupić już tylko na prowadzeniu działalności i dalszym jej rozwoju. 40 tys. złotych to kwota i duża i mała. Patrząc na nią z pozycji firmy wymagającej wynajęcia lokalu, opłacenia mediów, pracownika – można przypuszczać, że konieczne będą dodatkowe finanse na pierwszy okres działalności. Zakładając efirmę, kwota taka pozwoli nam na dobre przygotowanie witryny internetowej sklepu, na odpowiednie umieszczenie reklam. We własnej firmie będziemy rządzić sami, od nas też tylko zależeć będzie jej sukces.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.