Własna firma – co z podatkami

Wielu ludzi marzy o założeniu własnego biznesu. Stajemy się wtedy zupełnie niezależni i pracujemy na własne konto. Jednak trzeba pamiętać, że taka firma to nie tylko przyjemność, to również obowiązki. Do jednych i najważniejszych z nich należy płacenie podatków. Gdy decydujemy się na założenie własnej firmy musimy już na samym początku jesteśmy zmuszeni do płacenia tak zwanego podatku dochodowego. Jeśli jednak zakładamy spółkę jako osoba fizyczna, która decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej albo spółki osobowej istnieje kilka możliwych form opodatkowania. Możemy na przykład płacić podatek według ustalonej skali podatkowej od zdobytego dochodu. Trzeba powiedzieć, iż ta forma opodatkowania obowiązuje każdego podatnika, którzy biegiem zdarzeń nie byli w stanie albo nie mieli czasu wybrać innej formy opodatkowania. Istnieje też coś takiego, co nazywa się podatkiem liniowy,. Jest to podatek płacony w jednej jedynej ustalonej odgórnie stawce dziewiętnastu procent od pieniędzy, które zarobiliśmy, czyli dochodu. Można także zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to jeden z bardziej popularnych sposobów, właściciele wielu spółek decydują się właśnie na niego. Powstał on na zasadach ustanowionych dwudziestego listopada tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku o zryczałtowanym podatku, w zależności od przychodów danej osoby fizycznej. W skrócie chodzi o to, że jesteśmy zobowiązani do płacenia podatku od dochodu, a nie przychodu, który otrzymamy. Możliwe stawki to trzy procent, pięć i pół procent, osiem i pół procent, siedemnaście procent, dwadzieścia procent. Warto też zauważyć, że dana stawka zależy tylko i wyłącznie od rodzaju działalności, którą prowadzimy. Istnieje też możliwość rozliczania się z podatków w ramach karty podatkowej. Jej zasady zostały ustalone w ustawie z dwudziestego listopada tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku. W tym rodzaju opodatkowania chodzi o to, że na początku każdego miesiąca płacimy stałe stawki, takie, które nigdy nie mogą ulec zmianie. Wysokość danej stawki jest ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego. To, w jakiej kwocie zostanie ustanowiona zależy od rodzaju prowadzonej usługi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.