Ulgi dla młodego przedsiębiorcy

Zakładając firmę zastanawiamy się nad korzyściami jakie ona nam przyniesie przy poniesionych kosztach działalności. Każda firma generuje określone koszty stałe, niezależnie od działalności oraz koszty zmienne, które zależą od rodzaju i zakresu działania firmy. Wśród kosztów stałych są nakłady ponoszone na comiesięczne składki związane z ubezpieczeniem społecznym w ZUS. Składki te musimy płacić zawsze niezależnie od tego czy firma przynosi zyski czy straty. Są to sumy dość spore, zwłaszcza dla początkującego przedsiębiorcy. Dlatego państwo aby pomóc na start nowym przedsiębiorcom uruchomiło możliwość korzystania z ulgi związanej z opłata składek. Jest to spora ulga, bo sięgająca aż 30 % standardowej składki ZUS. Taką obniżoną składkę możemy płacić nawet przez kolejne dwa lata funkcjonowania firmy. Jest to odpowiednio długi czas aby rozwinąć działalność i zwiększyć zyski aby potem radzić sobie już z opłatą wyższych stawek składek ZUS. Aby skorzystać z takich preferencyjnych składek przedsiębiorca nie może w ciągu poprzednich 5 lat prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Nie skorzysta z tej ulgi także przedsiębiorca, który swoje usługi w zakresie prowadzonego biznesu udziela swojemu byłemu pracodawcy. Z przywileju zmniejszonej składki ZUS można skorzystać tylko raz, przez pierwsze dwa lata trwania działalności, nie można się o niego starać w trakcie prowadzenia firmy. Gdy płacimy pomniejszony ZUS możemy w tym czasie zawiesić wykonywanie działalności ale ten czas jest wliczany w okres tych dwóch lat ulgi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.