Teorie myślicieli, a działalność gospodarcza

W procesie powstawania dobrze zorganizowanych przedsiębiorstw wielką rolę odgrywa nauka. Dzisiaj poznajemy przedmiot, jakim jest Nauka o Organizacji, ale jego główni założyciele, tak naprawdę, są także myślicielami, którzy podłożyli podstawy dla działania dzisiejszych przedsiębiorstw. Możemy wymienić wiele ważnych nazwisk, chociażby Georga Morgana, który stworzył konkretną klasyfikację organizacją, polegającą na określeniu, czym tak naprawdę jest organizacja. Mówił o psychicznym więzieniu, kontrakcie psychologicznym, czy miejscu realizacji celów. Inny naukowiec, Karol Weick, skupił się na tym, czego przedsiębiorstwa dokonują. Nie myślał o miejscu ich funkcjonowania, ale raczej łańcuchu działań, które podejmuje by osiągać cele. Jednak największa rolę w budowie nowoczesnych firm odegrało trzech naukowców, w tym jeden polak. Karol Adamiecki zwrócił uwagę na tak zwane prawa harmonii kierujące organizacją. Wyodrębnił prawo harmonii duchowej, harmonii działania i harmonii doboru, mówił także o prawie przekory, które odgrywa wielką rolę w zachowaniu pracowników. Mark Weber stworzył natomiast teorię biurokracji, która wpływa dzisiaj nie tylko na urzędy, ale także duże przedsiębiorstwa. No i jeszcze ostatni; Henry Fayol pomyślał o organizacji pracy, tworząc teorię zarządzania administracyjnego. Z całą pewnością korzystamy z ich dorobku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.