Style kierowania w firmie

W większych przedsiębiorstwach funkcje zarządzania i kreowania realizowane są przez kierownictwo. Jest osoba lub grupa osób, które kierują zakładem. Przełożeni, w celu osiągnięcia u podwładnych określonych zachowań mogą stosować różne style kierowania. Dysponują oni pewną miarą władzy nad pracownikami. Ich działania powinny cechować się sprawnością i skutecznością. Jednakże każda osoba jest inna. Każdy kierownik może prezentować sobą inny styl kierowania. Nie zawsze jest on słuszny, dlatego warto przeanalizować różne style i dostosować swój sposób do tego wzorcowego. Styl kierowania przejawia się w różnych instrumentach kierowania, do których zalicza się: środki i metody organizacji formalnej oraz środki i metody psychologiczne. Jesteśmy w stanie wyodrębnić trzy podstawowe style kierowania. Odpowiadają im trzy typy osobowe, to jest: kierownik autokrata, kierownik demokrata oraz kierownik liberał. Obecnie, biorąc pod uwagę sprawność i skuteczność działań kierowniczych, możemy wyróżnić dwa podstawowe style kierowania. Pierwszym jest kierowanie zorientowane na zadania, a drugim, kierowanie zorientowane na pracowników. Wybór jednego i zarazem najlepszego dla danego przedsiębiorstwa stylu, zależy od czynników zw. z osobą kierownika i cechami podwładnych oraz od czynników sytuacyjnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.