Seria pomyłek na starcie

Kiedy zakładamy swoją pierwszą własną firmę możemy w ferworze walki o własne miejsce na rynku popełnić szereg błędów, za które przyjdzie nam boleśnie odpokutować. Młodzi przedsiębiorcy bardzo często chcąc pozyskać klientów zaniżają wartość swoich usług w stosunku do konkurencji. To bardzo nierozważne działanie. Należy pamiętać, że na wartość usługi składa się wiele czynników. Ilość poświęconego na jej wykonanie czasu, procentowa wartość kosztów stałych, nakłady poniesione na promocję i reklamę, a także przewidziany zysk. Nie można kierować się jedynie chęcią przejęcia klientów konkurencji. Bo co nam po klientach, skoro nie zarabiamy na usłudze żadnych pieniędzy. Warto również pamiętać o tym, aby zlecenia wykonywać po podpisaniu stosownych umów, a towar dostarczać po sporządzeniu oficjalnych zamówień. Brak dokumentu, to brak potwierdzenia. Możemy tym samym narazić się na poważne straty. Kolejny błąd, to liczenia na to, że klient sam do nas trafi, tylko dlatego, że mamy dobry produkt lub tanią usługę. Niestety, tak to nie działa. Klienta należy pozyskiwać na bieżąco, wykorzystując wszystkie znane nam źródła. Należy również wziąć poprawkę na to, że przygotowany przez nas biznesplan może stracić sens w obliczu wcześniej nieprzewidzianych zmian w obszarze naszego działania. Jeśli tak się dzieje, konieczna jest jego modyfikacja, a nie ślepe realizowanie skazanego na porażkę scenariusza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.