Przesłanki do założenia spółki akcyjnej

Spółka akcyjna powstaje w chwili objęcia przez udziałowców wszystkich akcji. Na początku by doszło do zawiązania takiej formy organizacyjno-prawnej potrzebny jest akt założycielski, który powinien posiadać w swoje treści pewne konkretne elementy, wskazane w odpowiednich przepisach kodeksu prawa handlowego. Założenie spółki akcyjnej jest możliwe, gdy wspólnicy posiadają kapitał podstawowy w wysokości, co najmniej stu tysięcy złotych. Założenie spółki akcyjnej jest polecane przedsiębiorcom, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą o dużym zasięgu. Spółki akcyjne mogą sprzedawać emitowane papiery wartościowe, jak akcje czy obligacje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Obecnie ponad sześćset spółek akcyjnych jest na giełdzie notowanych. Spółka akcyjna daje wspólnikom ją zakładającym możliwość kumulacji dużego kapitału, co nie byłoby możliwe w innych formach prawnych. Poza spółkami akcyjnymi w polskim prawie papiery wartościowe mogą jeszcze emitować tylko spółki komandytowo-akcyjne. Wielką zaletą i korzyścią płynącą z prowadzenia takiej działalności jest z pewnością duża wiarygodność takiego podmiotu wśród innych podmiotów gospodarczych czy też innych instytucji bankowych. Trzeba się liczyć przy prowadzeniu spółki akcyjnej z koniecznością wykazania się pełną księgowością.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.