Prowadzenie spółki partnerskiej

Do grupy spółek osobowych zaliczamy spółki partnerskie. Jest to forma działalności, którą mogą prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania wolnego zawodu. W myśl przepisów kodeksu spółek handlowych do grona wolnych zawodów należą profesje aptekarzy, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych, rzeczoznawców majątkowych czy tłumaczy przysięgłych. Taka forma organizacyjno-prawnej nie wymusza na partnerach gromadzenia określonego kapitału zakładowego. W spółkach partnerskich, co bardzo istotne nie ma również odpowiedzialności zbiorowej za zobowiązania pozostałych partnerów wobec wierzycieli, każdy wspólnik odpowiada tylko i wyłącznie za swoje działania. Dodatkowo prowadzenie takiej spółki jest silnie chronione z mocy prawa. Partnerzy w takiej spółce mają także szansę skorzystania z prostszego zryczałtowanego opodatkowania. Nie we wszystkich formach przecież jest ono dopuszczalne. Zakładając taką spółkę można wcielać w życie pomysły biznesowe wielu osób, ograniczeniem jest tutaj jednak konieczność działania w jednym z określonych obszarów. Umowa spółki partnerskiej musi zostać sporządzona w obecności notariusza, pod rygorem nieważności, co rodzi dodatkowe koszty. W spółkach partnerskich poza tym obowiązuje wymóg prowadzenia pełnej księgowości, co również może być uznane za niedogodność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.