Prowadzenie firmy a ZUS

Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, ma szereg obowiązków wobec różnych instytucji i urzędów. Jednym z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje szereg obowiązków związanych z rozliczaniem się i wpłacaniem obowiązkowych oraz dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne. Aby ułatwić to zadanie można korzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego programu Płatnik. Są w nim zawarte wszelkie niezbędne formularze które można wypełnić i przesłać droga elektroniczną. Firma, jako płatnik składek, jest zobowiązany do zgłoszenia się do ZUS w ciągu tygodnia od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Dotyczy to składek samego przedsiębiorcy jak i zatrudnionego pracownika. Takie zgłoszenie firma dokonuje tylko raz. Dodatkowo, za każdym razem, gdy zatrudnia nowego pracownika obowiązkiem firmy jest zgłoszenie go do ubezpieczenia także w terminie siedmiu dni, tym razem od momentu zatrudnienia. Trzeba tez pamiętać, że razem z ustaniem stosunku pracy należy pracownika wyrejestrować z ZUS. Także za każdym razem gdy dochodzi do zmian jakichkolwiek danych osób objętych ubezpieczeniem należy złożyć odpowiednią deklarację informującą o tym fakcie. Każde zwolnienie lekarskie lub przerwa w pracy związana z urlopem bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym także trzeba zgłosić do ZUS.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.