Prowadzenie firmy a US

Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać o wszelkich zobowiązaniach związanych z prowadzeniem biznesu. Najważniejszym obowiązkiem jest rozliczanie z podatku z urzędem skarbowym. Każdy przedsiębiorca może zdeklarować jakim rodzajem opodatkowania chce być objęty. Firma przynosząca dochody co miesiąc musi z tego faktu rozliczyć się i odprowadzić podatek. Co miesiąc lub co kwartał płatnik i zarazem podatnik musi rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy według ustalonych zasad dla wybranej formy opodatkowania. Pamiętać trzeba, że raz wybrana forma opodatkowania nie jest na stałe. Można ją zmienić ale tylko na początku nowego roku podatkowego. Dodatkowo, każdy kto jest płatnikiem VAT i zgłosił ten fakt w urzędzie skarbowym ma obowiązek co miesiąc składać deklarację VAT. Różnice miedzy podatkiem należnym a naliczonym należy zwrócić do urzędu skarbowego. Wszystkie te zobowiązania związane z rozliczeniem się z urzędem skarbowym mają określone daty, których nie można przekroczyć. Skomplikowany system podatkowy oraz liczne wymogi względem przedsiębiorcy powodują, że sprawy księgowe najlepiej jest przekazać do prowadzenia osobie kompetentnej w tym temacie. Jeśli nie stać firmy na zatrudnienie księgowej to należy takie funkcje przekazać firmie rachunkowej, która zajmie się wszelkimi sprawami finansowymi przedsiębiorstwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.