Polityka personalna w działalności gospodarczej

Do prowadzenia działalności gospodarczej konieczne są, obok środków i przedmioty pracy, zasoby ludzkie. Inaczej nazywane są one kapitałem ludzkim. W procesie gospodarczym, stanowi on kapitał, bez którego nie można prowadzić żadnej działalności. Wszelkimi działaniami związanymi z zasobami ludzkimi zajmuje się polityka personalna. Obejmuje ona planowanie wielkości zasobów, dbanie o rozwój osób zatrudnionych, awansowanie, motywowanie oraz budowanie kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwie. Wszystkie te zadania mają na celu przygotowanie załogi do realizacji celów przedsiębiorstwa. Kierunki tej polityki są podporządkowane celom, do których zmierza przedsiębiorstwo. Podlega ona uregulowaniom prawnym, wynikającym z polityki społecznej państwa, a także uzależniona jest od umówi konwencji międzynarodowych uznawanych przez Polskę. Ustawowo czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Oczywiście istnieją wyjątki od reguły, zapisane w Kodeksie pracy. Polityka personalna ma na celu takie dostosowywanie czasu i warunków pracy, by osiągnąć jak najwyższą wydajność wykonywanej pracy w firmie. W każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników powinien istnieć dział lub komórka organizacyjna, która byłyby odpowiedzialna za osiąganie takich efektów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.