Planowanie zatrudnienia przez przedsiębiorcę

Większość przedsiębiorców prędzej lub później musi się zmierzyć z zadaniem, jakim jest zatrudnianie pracowników. Aby jednak było to celowe i efektywne, należy zaplanować zatrudnienie znacznie wcześniej. Takie planowanie polega na ustalaniu przeciętnego stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych grupach i zawodach oraz zapotrzebowania na pracowników i uczniów. Podstawami do planowania zatrudnienia są ustalone cele w zakresie produkcji wyrobów gotowych i usług, sprzedaży produktów i towarów, a także normy pracy i obsługi, liczba stanowisk i etatów. Dodatkowo ważne są przepisy prawne regulujące pracę oraz dane dotyczące zatrudnienia w latach ubiegłych. Przedsiębiorca, który planuje zatrudnienie w swojej firmie, musi ustalić również czas pracy, jaki pracownik przepracuje przeciętnie w planowanym okresie. Bardzo ważne jest również zaplanowanie wysokości wynagrodzeń, jeszcze przed ogłoszeniem przyjęć na dane stanowiska. Co dzięki takiemu podejściu do zatrudnienia zyskuje właściciel firmy? Przede wszystkim daje pełny obraz kosztów, jakie pociągnie za sobą zatrudnianie pracowników. Poza tym, oferowane są konkretne stanowiska, w ustalonym czasie pracy i za obliczone już wynagrodzenie. Z kolei kandydat na pracownika wie, czego się spodziewać w tej pracy. A będą się o to stanowisko ubiegać wyłącznie osoby zainteresowane podanymi warunkami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.