Opodatkowanie działalności gospodarczej

Największą zmorą dla przedsiębiorców w naszym kraju są wysokie i bardzo skomplikowane zobowiązania podatkowe. Z tego też powodu, coraz więcej przedsiębiorców przenosi i zakłada swoje działalności gospodarcze poza granicami naszego kraju. Jest to wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ w innych krajach nie tylko pod względem podatkowym napotkamy na liczne udogodnienia, lecz również łatwiej znajdziemy lepiej wykwalifikowanych pracowników. Obecnie najwięcej naszych przedsiębiorców otwiera firmy na Cyprze. Jeśli chodzi tylko i wyłącznie o kwestie podatkowe, to i tak w naszym kraju wiele zmieniło się na lepsze, między innymi, patrząc z perspektywy ujednolicenia podatków. Każdy przedsiębiorca musi do końca stycznia złożyć oświadczenie, co do wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej na najbliższy rok. Jeśli we wspomnianym terminie oświadczenie z takim wyborem nie zostanie dostarczone do właściwego urzędu skarbowego, jest to jednoznaczne z opodatkowaniem takiego podmiotu gospodarczego na zasadach ogólnych według skali, albo osiemnasto albo trzydziesto dwuprocentowej. Innymi formami opodatkowania przedsiębiorców w naszym kraju są karta podatkowa, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, dziewiętnastoprocentowy podatek liniowy i podatek tonażowy. Niektóre formy prawne wymagają prowadzenia pełnej księgowości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.