Określenie stopnia ryzyka w firmie

Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli nie ma ryzyka, to nie ma zabawy. Pewnie tak jest. Przedsiębiorcy, to na ogół osoby, którym strach przed podjęciem wyzwań i związanym z tym ryzykiem jest obcy. Należy jednak dość umiejętnie stworzyć scenariusze, które pozwolą nam nie tylko dobrze wystartować, ale zapewnić sobie pewną egzystencję na wybranym przez nas rynku produktów lub usług, przynajmniej na kilka lat. Szczególnie jest to ważne wtedy, kiedy od powodzenia przedsięwzięcia zależy los naszej rodziny, ponieważ firma jest jedynym źródłem dochodów. Tak więc tworząc strategię firmy, konieczne jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń. Tak więc określmy sytuacje, których prawdopodobieństwo zaistnienia jest niezwykle niskie, a jego konsekwencje mało bolesne i łatwe do naprawienia. Stwórzmy scenariusz zdarzeń wysoce prawdopodobnych, jednak stanowiących niewielkie zagrożenie dla właściwego funkcjonowania firmy. Poświęćmy też odpowiednią ilość uwagi zdarzeniom, których ryzyko wystąpienia jest niewielkie, jednak może rodzić poważne konsekwencje. A szczególnie skupmy się na tych zagrożeniach, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo wysokie, a co więcej wiąże się z bardzo poważnymi i bolesnymi w skutkach konsekwencjami. Pamiętajmy robiąc to, że nie chodzi tu o pesymizm, ale o stworzenie strategii, na każdą sytuację.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.