Ograniczenia w prowadzeniu działalności.

W czasach tak dużego bezrobocia, wiele osób poważnie zastanawia się nad otworzeniem własnej firmy. Zazwyczaj zaczynają od stworzenia unikalnego pomysłu na biznes. Jednak nie jest to takie łatwe, jak się może niektórym wydawać. Nie wystarczy tylko wymyślić coś oryginalnego, bo konieczne jest także sprawdzenie wszelkich czynności, które się z daną działalnością wiążą. Powszechnie przyjęło się powiedzenie, że każdy może podjąć się prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Jest to zgodne z zasadą o swobodzie podejmowania działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że nie ma żadnych ograniczeń z tym związanych. Wspomniana wyżej zasada mówi, że podejmowanie i prowadzenie takiej działalności jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. W niektórych przypadkach państwo wprowadza ograniczenia w tym zakresie. Zasada o swobodzie podejmowania działalności może być ograniczona na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest koncesjonowanie działalności gospodarczej. Drugim jest wprowadzenie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na niektóre rodzaje działalności gospodarczej, takich jak na przykład zgoda czy licencja. I ostatni sposób to wprowadzenie regulowanej działalności gospodarczej. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem działalności należy sprawdzić, czy nie będzie ona podlegać takim ograniczeniom.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.