Licencja i zgoda

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej mogą być objęte ograniczeniem swobody ich podejmowania przez obowiązek uzyskiwania zezwoleń, takich jak zgoda i licencja. Zazwyczaj zezwolenia są wydawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, na przykład przez wójta gminy. Jednak są wyjątki od tej reguły, gdy przepisy szczegółowe dotyczące danego rodzaju działalności określono, że zezwolenie wydaje inny podmiot. Wydawane są one po stwierdzeniu, że spełniono wszystkie konieczne do tego warunki określone przepisami prawa. Dotyczą one w szczególności: ochrony życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz są związane ze specyfiką działalności objętej zezwoleniem. Wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, które są objęte takim zezwoleniem, zostały wymienione w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Do niektórych z nich prawo zalicza: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, produkcję tablic rejestracyjnych, wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, a także zarobkowe wykonywanie transportu drogowego (osób lub rzeczy). Przed przystąpieniem do rejestracji działalności, należy się dobrze zorientować, czy wybrana przez nas działalność nie wymaga takiego zezwolenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.