Kto może założyć firmę dzięki dotacji z EFS?

Dzięki powstaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, marzenie o założeniu własnej firmy ma szansę się urzeczywistnić. Niestety, nie każda osoba, która chciałaby uzyskać pomoc w postaci jednorazowego wsparcia finansowego może się o nie ubiegać. Projekt bowiem zakłada, że uczestnikami programu mogą być ludzie młodzi do 25 roku życia, jak również osoby, które znajdują się w grupie wiekowej 45 plus. W najlepszej sytuacji znajdują się osoby, które zamieszkują małe miasta, liczące mniej niż 25 tysięcy mieszkańców, gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Pierwszeństwo mają także osoby posiadające status bezrobotnego lub bezrobotnej, utrzymujący się od dłuższego czasu., czyli trwający 12 miesięcy w okresie 2 lat. Bycie kobietą, szczególnie powracającą na rynek pracy po przerwie, poświęconej na wychowanie dzieci, również działa na korzyść. Sprawę ułatwi także posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych. Jedną z preferowanych grup docelowych są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie projektu przygotowują specjalny dokument, o nazwie Plan Działania, który zawiera wymogi stawiane osobom, chcącym ubiegać się o dotację z EFS. Dokument ten zawiera spis warunków, jakie należy spełnić, aby w danym roku kalendarzowym móc złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.