Kredyt inwestycyjny dla firm

Firma stoi w miejscu, nie rozwija się, gdy nie ma odpowiednich środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji i szeroko pojętych modernizacji. Takie kroki w prowadzonej działalności gospodarczej można poczynić właściwie na dwa sposoby, albo ze środków własnych, mówimy wówczas o finansowaniu wewnętrznym, albo od zewnętrznych podmiotów, jak instytucje bankowe, czy inwestorzy przybywający do naszego przedsiębiorstwa. Gdy w firmie brakuje zysków netto, nie są możliwe wysokie odpisy amortyzacyjne, a wspólnicy nie mają ochoty powiększać swoich kapitałów podstawowych, wówczas trzeba koniecznie sięgnąć do finansowania zewnętrznego, jeśli chcemy przeprowadzić konieczne inwestycje. Bardzo często tacy przedsiębiorcy decydują się na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Maksymalny okres kredytowania, wynosi tutaj trzydzieści lat. Szczególnym rodzajem kredytów inwestycyjnych są kredyty preferencyjne. Są to zobowiązania wobec banku podobne do kredytów inwestycyjnych, lecz wyraźnie posiadają lepsze warunki spłaty. Te lepsze warunki wynikają z faktu, że część, albo całość odsetek spłacana jest ze środków państwowych. Minusem kredytów preferencyjnych jest jedynie krótki okres kredytowania, dochodzący do sześciu lat. Zabezpieczeniem takich kredytów może być nieruchomość mówimy, wtedy o hipotecznych kredytach inwestycyjnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.