Kodeks spółek handlowych

Jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących wiele form działalności gospodarczych jest w naszym kraju kodeks spółek handlowych. Wymienia on między innymi cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych. W brzmieniu przepisów kodeksu handlowego do spółek osobowych należą, spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie. Natomiast spółkami kapitałowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Każda z tych form organizacyjno-prawnych ma swoje niewątpliwe korzyści płynące z ich założenia, jak i niedogodności. Każdy wspólnik powinien indywidualnie podjąć decyzję, która forma najbardziej mu odpowiada. W kodeksie spółek handlowych zawarte są informacje dotyczące zawiązywania każdego z tych rodzajów spółek, sposoby jej prowadzenia, przekształcenia, czy likwidacji. Spółki komandytowo-akcyjne i spółki akcyjne mają możliwość emisji akcji i obligacji. Pozostałe rodzaje spółek nie posiadają uprawnień do emisji papierów wartościowych. Z prowadzeniem niektórych rodzajów spółek wiąże się obowiązek zgromadzenia kapitału zakładowego w odpowiedniej wysokości. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy wynosi pięć tysięcy złotych, w spółkach komandytowo-akcyjnych pięćdziesiąt tysięcy, zaś w spółkach akcyjnych aż sto tysięcy złotych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.