Jak założyć spółkę z o.o.

Spółka z o.o. to taki rodzaj działalności gospodarczej, w której wspólnicy nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki. A jakie są wymagania formalne aby założyć taki rodzaj działalności gospodarczej? Po pierwsze należy mieć kapitał zakładowy, który wynosi co najmniej 5 tysięcy zł. W spółce z o.o. wspólników może być kilku a może to być tylko jedna osoba. Aby założyć taki rodzaj firmy należy sporządzić umowę, która musi być obowiązkowo potwierdzona notarialnie. W takiej umowie musi być zawarte miejsce wykonywania działalności spółki – wystarczy podać nazwę miasta oraz nazwa firmy wraz z członem z o.o. W umowie spółki konieczne jest też podanie rodzaju wykonywanej działalności. Także podana jest tam kwota kapitału zakładowego. Tak jak już wspomniano, nie może ona być niższa niż 5 tysięcy zł. Konieczne jest też podanie rodzaju i liczby udziałów oraz ich właścicieli. W zależności od posiadanej ilości udziałów każdy ze wspólników ma odpowiednio proporcjonalne prawo głosu na zgromadzeniach wspólników. Gdy umowa jest formalnie sporządzona i zatwierdzona przez notariusza to można ją zarejestrować. Spółkę z o.o. rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W rejestrze muszą być podane wszystkie informacje, które zostały zawarte w umowie spółki. Zarejestrowana spółka zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tak jak każdy rodzaj działalności tak i spółka z o.o. otrzymuje REGON ale także i NIP.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.