Inwestor zagraniczny w firmie

Gdy firma traci stabilność finansową, albo brakuje pieniędzy na dokonanie koniecznych inwestycji, które umożliwiłyby rozwój, wówczas wspólnicy takiego przedsiębiorstwa powinny się rozejrzeć za poszukiwaniem inwestorów. Od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej możemy eksplorować również rynki zagraniczne w poszukiwaniu takich inwestorów. Inwestor zagraniczny kojarzyć się nam może z większym kapitałem i lepszymi pomysłami, lecz nie jest to żadną regułą i takiego inwestora, któremu oddajemy część udziałów w firmie powinniśmy dokładnie przejrzeć. W sprawdzeniu kondycji finansowej takiego zagranicznego inwestora z pewnością pomoże nam analiza finansowa, wykonana w oparciu o rzeczywiste informacje. Często na rynku unijnym dochodzi do połączenia spółek, w których zazwyczaj jedna z nich staje się spółką zależną, zaś w zarządzie drugiej zapadają najważniejsze decyzje z zakresu podejmowanych inwestycji i kierunku rozwoju. Formą prawną, w której można dokonywać fuzji jest spółka europejska, jednak do jej założenia potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości, co najmniej stu dwudziestu tysięcy euro. Inwestor, który przejmuje ponad pięćdziesiąt procent udziałów nazywany jest inwestorem zagranicznym. Od momentu przekazania mu udziałów, to odpowiada za całość najważniejszych decyzji w przedsiębiorstwie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.