Funkcje organizacji w pojęciu naukowym

Każde przedsiębiorstwo jest swojego rodzaju organizacją, podlega, więc pod prawa i obowiązki określane przez naukowców zajmujących się tematem Organizacji. Podstawą tej nauki jest określenie celów i funkcji organizacji. Które z nich odnoszą się do działalności gospodarczych nastawionych na uzyskanie przychodu? Zależnie od profilu działania konkretnego przedsiębiorstwa, obejmuje ono inne funkcje. Może na przykład zajmować się funkcją edukacyjną, kulturalną, czy komunikacyjną. Są jednak pewne funkcje spełniane przez każdą firmę działającą na rynku, można powiedzieć, że nie spełniając tej roli, nie mogłyby istnieć. Jest to na pewno funkcja celowościowa, która wskazuje na fakt, że każde przedsiębiorstwo ma utworzyć warunki do osiągania postawionych, z góry założonych celów. Możemy także zająć się funkcją dochodową, która mówi nam o tym, że firma ma zapewnić środki na utrzymanie siebie i pracowników. Przedsiębiorstwo może także pełnić, zależnie od profilu działania, funkcję produkcyjną, lub usługową. Faktem jest także, że każda firma spełnia rolę handlową. W końcu wszystkie muszą sprzedać oferowany przez siebie produkt. Widać, więc, że firma musi spełniać szereg różnych ról, których nazewnictwo i kontrola zapewniane jest przez Naukę o Organizacji. Posługując się gotowymi już schematami, łatwiej firmom trwać na rynku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.