Charakterystyka spółek kapitałowych

Kodeks spółek handlowych wymienia dwa rodzaje spółek kapitałowych i cztery rodzaje spółek osobowych. Wszystkie te formy różnią się od siebie w pewnych elementach. Taka różnorodność pozwala przedsiębiorcom na swobodny wybór formy organizacyjno-prawnej, która będzie najlepiej przystosowana do jego pomysłu na dochodowy biznes. Spółki kapitałowe są przeznaczone raczej dla wspólników, którzy planują prowadzić działalność o szerokim zasięgu. Do ich założenia konieczne jest spełnienie wymogu zebrania odpowiedniego kapitału początkowego. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest to tylko pięć tysięcy złotych, lecz już w przypadku spółek akcyjnych, wysokość kapitału zakładowego wynosi aż sto tysięcy złotych. Obie formy są dobrym sposobem na gromadzenie i lokowanie dużych kapitałów. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze z wyjątkiem innych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki rodzaj spółki może założyć jedna osoba. Z kolei spółkę akcyjną może prowadzić dowolna liczba udziałowców. Spółki akcyjne, jako jedyna oprócz spółek komandytowo-akcyjnych mają możliwość emisji papierów wartościowych, jak akcji i obligacji. W obu spółkach kapitałowych nie występuje odpowiedzialność zbiorowa za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.