Cechy działalności regulowanej

Państwo w niektórych przypadkach może wprowadzić ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Jedną z form takiego ograniczenia jest wprowadzenie działalności regulowanej. Jest to taka działalność, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przez przepisy prawa. Przedsiębiorca decydujący się na wykonywanie takiej działalności jest zobowiązany spełnić wszystkie warunki określone przez ustawę regulującą dany rodzaj działalności oraz uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Spełnianie tych warunków podlega kontroli prowadzonej przede wszystkim przez organ prowadzący rejestr. Do takich działalności możemy między innymi zaliczyć świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania za granicą oraz polowania wykonywanie przez cudzoziemców na terytorium Polski, organizację profesjonalnego współzawodnictwa sportowego, prowadzenie stacji kontroli pojazdów, ośrodka szkolenia kierowców, usług detektywistycznych, czy kantorów wymiany walut. Działalność regulowana różni się od wymagającej zezwolenia tym, że wystarczy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonywania danej działalności. Nie trzeba przechodzić długiej procedury przyznania zezwolenia, dlatego jest korzystniejsza, dla osób rozpoczynających swą przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.