Cechy dobrego pracownika

Firma oparta jest na współdziałaniu różnych zasobów. Na pewno część zasobów to wszystkie materiały technologiczne, pozwalające na produkcję towaru, lub świadczenie usługi. Jednak tym, nad czym warto dłużej się zastanowić, jest potrzeba posiadania zasobów ludzkich. Firma nie może działać sprawnie bez odpowiednich ludzi. Czym więc powinni się wyróżniać pracownicy? W tym miejscu moglibyśmy zarzucić naszą wypowiedź, szeregiem różnych cech i wszystkie byłyby ważne. Co jednak jest najważniejsze? Dużo może nam powiedzieć budowa życiorysu. Zawiera on trzy ważne podpunkty: wykształcenie, doświadczenie, zainteresowania. Przenosząc to na grunt cech pożądanych u pracownika, warto zaznaczyć, że wykształcenie oznacza dla nas konkretną podbudowę teoretyczną. Osoba, która spełnia nasze wymagania, co do prezentowanego wykształcenia, będzie miała wiedzę, ale czy ją wykorzysta? O tym decyduje kolumna doświadczenie. To właśnie ten dział może pokazać czy spotkamy osobę odpowiedzialną, pracowitą, ambitną, czy raczej kogoś, kto lubi tylko teorię. O czym natomiast świadczą zainteresowania? Mogą w szeroki sposób pokazać nasz charakter. Czy jesteśmy samotnikami, czy duszami towarzystwa? Czy lubimy ruch, czy raczej pracę siedzącą? Można, więc powiedzieć, że cechy dobrego pracownika, zawarte są w dobrym CV.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.