Analiza SWOT – podstawa rozpoczynania działalności

Wybór działalności gospodarczej kształtowany jest w oczach przyszłego przedsiębiorcy zwykle na podstawie marzeń. Jednak gdyby na tym etapie oparł swoje postępowanie i nie obliczył kosztów, jak radzi pewna bardzo mądra i stara księga, to mógłby okazać się li i tylko marzycielem. Co zatem zrobić, aby z snu na jawie, przejść w rozsądną rzeczywistość? Potrzeba rzetelnej oceny warunków przyszłej działalności. Nie możemy skupić się tylko na naszych chęciach, musimy dokonać dokładnej analizy otoczenia. Narzędziem do dokonania takiego rozeznania jest Analiza SWOT. Nazwa ta powstała od angielskich słów i oznacza analizę mocnych (strengths), słabych (weakness) stron i szans (opportunities) i zagrożeń (threats). Dwa pierwsze słowa odnoszą się do poznania naszej organizacji, zajmuje się tym, co wewnątrz. Postawienie takiego pytanie zachęca do zastanowienia się, jakie zasoby możemy wykorzystać, a co może nam sprawić problem w budowie wewnętrznej naszej firmy. Do zupełnie innych dziedzin odnosi się dół tabelki, odnoszący się do zagrożeń i szans. Ta część poświęcona jest otoczeniu, czyli temu wszystkiemu, co jest na zewnątrz organizacji, ale może w realny sposób na nią wpłynąć, negatywnie, albo pozytywnie. Takie wypełnienie tabelki, choć wydaje się prostym, wręcz dziecinnym zadaniem, wcale nie jest łatwe i może ogromnie pomóc przyszłemu zarządcy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.