Archive for the ‘Porady biznesowe’ Category

Procedury księgowe w firmie

Księgowość, z racji swojej dbałości o szczegóły, wymaga wprowadzenia dosyć restrykcyjnych procedur, związanych z wydatkami czy z wystawianiem faktur. Staje się to konieczne zwłaszcza w przypadku dużych firm i korporacji, gdzie faktury są dokumentem na poniesione wydatki w różnych częściach firmy. I tak warto wprowadzić rozgraniczenie, kto może dokonywać zakupów i do jakiej kwoty, aby […]

Księgowość w firmie handlowej

W firmach handlowych księgowość, oprócz prowadzenia rejestru rozliczeń i faktur, jest także odpowiedzialna za stany magazynowe w postaci wartości towarów. W takich miejscach warto rozdzielić obowiązki i rozliczenia stanów magazynowych powierzyć osobom, które mogą wykonywać je razem ze swoimi obowiązkami. Dobrym pomysłem staje się zlecanie przygotowywania raportów okresowych, np. w cyklach co 10 dni, aby […]

Podstawowe zadania księgowego

Z obserwacji innych osób praca księgowego jest bardzo nudna albo wręcz przeciwnie – nudna może nie jest, ale za to księgowy to ktoś, kto ma bardzo dużo czasu wolnego. Obie te opinie są nieprawdziwe. To prawda, że aby pracować w księgowości, warto lubić matematykę, ponieważ spora część zadań oznacza przygotowywanie wyliczeń i raportów, ale te […]

Co powinien wiedzieć księgowy

W każdej firmie, w której jest księgowość i kadry, kadry odpowiadają za wszelkie sprawy związane z zatrudnianiem pracowników czy prowadzeniem grafików ich obecności w pracy, na tej podstawie powstają listy płac, które następnie są realizowane przez księgowość. Księgowość najpierw musi sprawdzić wszelkie dokumenty, w szczególności faktury. To właśnie księgowy powinien wiedzieć, kiedy i w jakich […]

Jak zostać księgowym

Księgowy zajmuje się gównie prowadzeniem ksiąg rachunkowych, gromadzi wystawione faktury i rachunki oraz zapewnia terminowość wpłat składek na ubezpieczenia społeczne oraz terminowo uiszcza należne podatki. Kontaktem z bankami w imieniu firmy zajmuje się raczej główna księgowa. Jakie cechy powinna posiadać osoba, która chciałaby zostać księgowym? Księgowymi zostają osoby, które ukończyły odpowiednie kierunki na studiach – […]

Księgowość czyli buchalteria

Przestarzałe określenie księgowości to buchalteria. Księgowość to część rejestracyjna rachunkowości. O ile księgowości można się nauczyć na krótkich kursach, które przedstawiają podstawowe informacje z zakresu księgowości, podają podział na aktywa i pasywa i pozwalają je w praktyce określić, o tyle rachunkowość jest jednym z przedmiotów na studiach czy w profilowanych liceach, który trwa co najmniej […]

Księgowość w organizacjach pozarządowych

Organizacje pozarządowe, powszechnie zwane ngo, powstają jako fundacje czy stowarzyszenia i z założenia mają pomagać innym, chociaż najczęściej nie prowadzą działalności gospodarczej. Dlatego ich księgowość jest nieco inna niż w tradycyjnie ujętej firmie. Nawet organizacja, która się utrzymuje tylko ze składek członkowskich, musi prowadzić pełną księgowość z planem kont. Prawo reguluje jedynie konieczność prowadzenia rozliczeń […]

Bilans w firmie

Bilans pozwala na ustalenie, jakie są aktywa w firmie, jednocześnie ustalając pasywa. Bilans to jednak równowaga, zatem po obydwu stronach sum bilansowych powinny się pojawić takie wartości, aby się równoważyły. Przy tej okazji tworzy się rachunki zysków i strat oraz wykorzystuje ewidencję na każdym koncie. Po jednej stronie sumy bilansowej są aktywa, po drugiej pasywa. […]

Księgowość czy rachunkowość

W ujęciu potocznym księgowość i rachunkowość to jedno i to samo. Oznacza to, że podlegają one tym samym prawom, które regulują rynek i działalność gospodarczą. Jednym z tych praw jest konieczność tworzenia rozliczeń i bilansów, tworzone na podstawie prawa bilansowego. W skład rachunkowości wchodzi rachunkowość zarządcza i rachunkowość finansowa. W większości firm, działających na rynku […]

Do czego jest potrzebna księgowość

W pojęciu przeciętnego Polaka księgowość nie jest specjalnie potrzebna, chociaż każde gospodarstwo domowe wykorzystuje ją nawet w bardzo uproszczonej postaci. W każdym domu sumuje się wszystkie przychody, a następnie podlicza, jakie wydatki należy w danym miesiącu ponieść, podliczając najpierw wydatki stałe w postaci czynszu za mieszkanie, opłacenia rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz czy wywóz […]