Płynność finansowa gwarancją stabilności firmy

Zobowiązania finansowe firm względem siebie, określone są datą płatności na wystawionej fakturze. Zazwyczaj jest to ogólnie przyjęty termin dziesięcio, czternastodniowy od daty wystawienia faktury. W szczególnych przypadkach termin płatności może być dłuższy, w zależności od obustronnych ustaleń. Wykonawca, zgodnie z zawartą umową, wyraża zgodę na przesunięcie terminu płatności nawet o kilka miesięcy. Ustalając budżet, firma musi mieć świadomość, że płatności za wykonane prace będą spływać na bieżąco, oraz jakie kwoty wpłyną w odleglejszym terminie. Posiadając taką wiedzę, firma może kontrolować na bieżąco swoją działalność finansową. W sytuacji, kiedy wszystkie zafakturowane płatności zaczynają się odsuwać na bliżej nieokreśloną przyszłość, co zazwyczaj wynika ze złej kondycji finansowej adresata faktury, płynność finansowa wykonawcy może zostać poważnie zachwiana. Mając swoje płatności do uregulowania, a nie mając wpływów za wykonane prace, stąd już tylko jeden krok do popadnięcia w kłopoty. Nieuregulowane składki, podatki, wypłaty dla pracowników, raty kredytów – kumulują się w szybkim tempie, mogą doprowadzić najlepszą firmę do rychłego upadku. Naliczenie karnych odsetek do faktury nie na wiele się zda, kiedy firma nie może wyegzekwować swojej należności. Dlatego, wiele firm godzi się na płatności przelewowe tylko sprawdzonym kontrahentom. W kontraktach dotyczących dużych finansów, praktykowane są zaliczki i częściowe fakturowanie prac.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.